"СЕРДИКА"

Резиденция за възрастни

Добре Дошли !!

Резиденция за възрастни “Сердика”, който накратко наричаме резиденция, предоставя високо технологична съвременна грижа за възрастни хора. Целта ни е разработването на модерна услуга, която гарантира качествен живот, сигурност и информираност на клиентите ни. Това, което ни отличава от другите е обхвата на нашето разбиране за качествен живот.


Качество на живот

Резиденции за възрастни ,,Сердика’’се намира в Банкя и се разпростира върху площ от 10700 кв м. Местността е засята с борови дървета, които допринасят за уникалността на това място. Въздухът е обогатен с озон. Фитоницидите, които се отделят от боровите дървета имат голяма лечебна сила. Климатът е умерено – континенатален. Мъглите са рядкост и имат характер на планинска мъгла. И както писателят и мъдрец Йордан Радичков е казал за Банкя "Тук се чувствам така, сякаш на няколко часа в небето в Банкя се отварят някакви невидими небесни кладенци , от които се излива райски въздух".


Сигурност

Дононощна медицинска помощ

Повиквателна система

Сензори за падане

Два двора с контрол на достъпа и 24ч. видео наблюдение


Свободно време/Занимания

Кинозала


Театър


Петанк


Изглед и екскурзии


Грижи за здравето

24 часа грижи от медицинска сестра

Медицински център

Рехабилитация

Психолог


Условия за настаняване

Разработване