fbpx

Новини

Зелени пространства и тяхното влияние върху благополучието на възрастните хора

Зелени пространства и тяхното влияние върху благополучието на възрастните хора

В наши дни, когато урбанизацията непрекъснато нараства, наличието на зелени пространства в домовете за възрастни хора придобива все по-голямо значение за подобряване качеството на живот

Прочетете повече »
Целодневни грижи за възрастни хора – защо е необходим холистичния подход

Целодневни грижи за възрастни хора – защо е необходим холистичния подход

В днешното общество, където населението застарява с все по-бързи темпове, предоставянето на качествени грижи за възрастните хора става все по-важно. Целодневните грижи за възрастни хора

Прочетете повече »