Как да разпознаем деменцията

2023-03-08T12:09:50+00:00

Терминът „деменция” служи за означаване не на конкретна болест, а по-скоро на група симптоми. Много специалисти говорят за нея като за синдром, включващ различни нарушения като памет, концентрация, мислене, вземане на решения, социално взаимодействие и др., затрудняващи нормалния живот на дементно болния. Най-чести причини за нея са невродегенеративни мозъчни заболявания, при които загиват нервни клетки. [...]