Ролята на развлеченията за емоционалното състояние на резидентите

2022-08-29T06:36:14+00:00

За всекиго е трудно, когато негов близък, поради хронично заболяване, деменция или просто защото е самотен, трябва да бъде настанен в старчески дом. Без значение дали това ще бъде родител, баба, дядо, или друг близък, най-големите притеснения са свързани най-вече за емоционалното му състояние, когато след толкова години живот в своя дом трябва да го [...]