fbpx

Настаняване на хора с деменция в старчески дом -
Резиденции „Сердика“

Деменцията е социално значима диагноза, съпътства остаряването на човека. Характеризира се с от едва забележими поведенчески до тежки необратими комплексни промени на личността и тялото.

Благодарение на нашия дългогодишен професионален опит, полагаме адекватна и ефективна комплексна грижа при справяне със съпъстващите деменцията промени – когнитивни, ежедневдни поведенчески нарушения, психологически и физически затруднения.

Всеотдайността и професионализма на обучения персонал спомагат за осигуряването на адекватни грижи за резидентите независимо от стадия на дементния синдром – лек, умерен, среден и тежък. Можете да се доверите на дом за възрастни пациенти „Сердика“ за грижата за Вашия родител.

Нужда от специализирани грижи за резиденти с деменция

Често дементните се чувстват отхвърлени, незачетени, непълноценни и дните им не могат да бъдат изпълнени със смисъл за тях самите.

Налице е сериозна необходимост от обучаване както на самите резиденти, така и на техните роднини и приятелите за това как да реорганизират, общуването и ежедневните дейности.

Всички хора са различни, по тази причина промените на поведението следвствие на диагнозата са разбообразни. Необходими са задълбочени и последователни познания, за да може правилно да се изградят отново механизмите за комуникация. 

“Училище за деменция – Сердика”

Създадохме първото в България училище за дементни

Представяме структурирана система от дейности, изготвени и проведени от клиничен психолог, които отговарят на нуждите на всеки настанен. Училището дава  възможност да се почувстват пълноценни чрез дейности, допринасящи за радостта и щастието.**

Основни цели

  • Подпомагане на конгитивните способности 
  • Забавяне на развитието на болестта
  • Даване на усещане за смисъл и пълноценност в ежедневието
  • Спокойствие за близкитите, че ежедневието на любимите им хора не е сиво, еднообразно и потискащо

Какво представлява

  • Оценка на актуално психично състояние на пациента и съобразавяне възможноста да посещава занятия
  • М/у 2 и 3  часа ежедневни занимания за стимулиране на конитивните способности под наблюдението на психолог и социален работник 
  • Специализирани насоки към близките за подходи при комуникацията с дементни
 
**В училището за дементни могат да се включат само настанени резиденти, срещу допълнително заплащане

Фокусът ни при пациенти с деменция:

Ефективно организиране на ежедневието
Занимателни дейности целящи забавяне развитието на състоянието
Специализирани дейности за поддържане на фината моторика
Обучителни практики на близките за правилно разбиране и общуване

Какви са дейностите

За човек с деменция всичко се превръща в трудност. Дори най-елементарните дейности от ежедневието изискват много усилия за самите тях и хората около тях.

Една от основните ни цели е да помогнем на пациентите да се чувстват разбрани и признати да това, което са, независимо от болестта. 

Специално разработената програма от клинични психолози в училището за деменция включва:

  • Реминисцентна терапия – предизвикане на стари спомени чрез мислене, действия и паметова стимулация под формата на над 7 техники.
 
  • Часове по телесно себевъзприемане и занимания, засилващи пропиоцепцията – час по ориентация във времето, разлика между календарно и субективно време – свързване на времето от денонощието с определен символ или дейност, както и различаване опасни от безопасни предмети /вредни и полезни/ отрвони и неотровни.
 
  • Сензорна терапия – стимулиране на стереогнозиса под формата на упражнения, взаимодействие с предмети под инструкции на клиничния психолог за елиминиране на разсейването, стимулиране  концентрацията, обонянието.  Работи се също така за евокиране на спомени, стимулиране на слуховата преработка, природно-сензорна  стимулация.

Как протична един учебен ден в "Училище за деменция - Сердика"

 

Заниманията в училището за дементни се провеждат групово от клиничен психолог и социален работник, като част от ежедневните занимания на настанените.

08:30 – Закуска
09:00 – Сутришна гимнастика
09:45 – Почивка
10:00 – Когнитивни занимания 
10:45 – Почивка
12:00 – Обяд
14:00 – Следобедна почивка
16:00 – Ориентиране и логика

Верига резиденции за възрастни "Сердика"

Ако имате въпроси или желаете да ни посетите, моля попълнете формата за контакт или ни се обадете.

тел : 0884 500 000